Tadilat Ruhsatı Ve Belediye Tadilat İzni Nasıl Alınır?

Çevre düzenlemeleri ve çarpık yapılaşmanın önüne geçebilmek için mevzuatlarda bir takım düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemeler neticesinde ise bazı belgeler gerekli hale getirilmiştir. Mevcut yapıların dış görünüşlerini değiştirmek ve yapılara yeni bir kat çıkmak veya oda sayısını arttırmak gibi işlemler tadilat ruhsatına tabii işlemlerdir. Tadilat ruhsatının gerekli olduğu işlemleri yapının büyüklüğünün değişmesi, eklemeler yapılması gibi de özetlenebilir. Bu nedenle de bağlı bulunan ilçe belediyelerinden Tadilat İzni ve Tadilat Ruhsatı almak gereklidir.

Tadilat Ruhsatı Nasıl Alınır? 

Tadilat ruhsatı, yapının bulunduğu bölgedeki bağlı bulunan ilçe belediyelerinin teknik birimlerden alınır. Yapının durumuna ve tapu bilgilerine göre değişen belgeler ile birlikte dilekçe belediye birimlerine teslim edilir. Burada önemli olan dilekçeyi eksik yazmamaktadır. Parsel, pafta, ada gibi bilgilerinin dilekçede ayrıntılı bir şekilde yazılması gerekmektedir. Bunun haricinde evraklarında hiçbir eksik olmadan belediye talimatlarına uygun bir şekilde hazırlanması oldukça önemlidir.

Tadilat Ruhsatı ve Belediye Tadilat İzni İçin Gerekli Belgeler 

Tadilat ruhsatı ve belediye tadilat izni için sadece dilekçe vermek yeterli değildir. Bunun haricinde yapının tüm bilgilerine uygun şekilde hazırlanmış bir takım belgeler gerekmektedir. Bu belgeler şu şekilde sıralanabilir;
– Dilekçe (Islak imzalı olmalı)
– Tapu Tescil Belgesi (Tapuda değişiklik olduysa mutlaka en son alınmış olan belge ibraz edilmelidir)
– İmar Durumu Çap Belgesi
– Yapı nizamı, kat sayısı, saçak seviyesi, kamuya ait yollardan ve komşu parsellerden (yapı dışında yer alan bölgeler) çekme mesafeleri, inşaat emsallerini gösteren tapu ya da belediye tarafından hazırlanan bir belgedir. Bu belgelerin diğerlerinden farklı olarak bazı bilgiler İmar Durumu Çap Belgesi’nde yer almaktadır. Bu belgeler alınmadan önce İmar Durumu Çap Belgesi dikkatle incelenmelidir eğer yazılı olan hususlar eğer belgede varsa ekstradan bir belgeye ihtiyaç duyulmaz. Ancak belgede yoksa mutlaka bu bilgileri gösteren bir belge düzenlenmeli ya da İmar Durumu Çap Belgesi’nin yeniden düzenlenerek eksik bilgiler eklenmelidir.

Tadilat Ruhsatı’nın Düzenlenme Süresi 

Tadilat Ruhsatının düzenlenmesi ve belediye tadilat belgesi için süreler değişmektedir. Belgeleri eksiksiz olarak ilgili birimlere teslim etmek bu süreyi minimum seviyeye indirir. Bu nedenle de belgeler titizlikle düzenlenmelidir.

Yanıtla