Bekçinin Görevleri Ve Yetkileri Nelerdir?

Belli bir bölgeyi veya alanı korumakla görevli, devlet tarafından atanmış, belirli yetkileri olan çalışanlara ’’Bekçi’’ denilir. Bekçiliğin temel görevi, sorumlu olduğu saatlerde görevli olduğu alanı korumak ve kollamaktır. Bu görev için belirli bir eğitim ve sınavlara tabi tutulan bekçiler, İçişleri Bakanlığına bağlı devlet memuru olarak görev almaktadırlar. Çarşı, mahalle, park ve bahçe gibi topluma açık olan yerleri ve kamu alanlarını korumakla görevli olan bekçiler, polis ve jandarmaya yardımcı alt kolu olarak hizmet vermekle mükelleftir.

bekçi

Bekçinin Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Bekçinin görev ve sorumlulukları Resmi gazetede yayınlanan bildirgeye göre; akşam saat 10’dan sabah 6’ya kadar çarşı, mahalle gibi ortak kullanım alanlarını korumak ve kollamaktır. Bunun için devlet tarafından bazı yetkiler verilmiştir. Resmi gazetede yer alan son düzenlemelere göre, gerekli olan durumlarda silah kullanma yetkisi de verilmiştir. Görevli oldukları saatlerde, hırsızlık, uyuşturucu, usulsüz yapılan şüpheli gördüğü her durumda, gerekli ön müdahaleyi yaparak, polis veya jandarma ekiplerine haber vermelidir.

Bekçilerin Kimlik sorgulama Yetkisi Var mıdır?

İçişleri Bakanlığınca bekçilere verilen görev ve yetkilere ilave olarak, şüpheli gördüğü durumlarda durdurma ve kimlik sorma yetkisi de atanmıştır. Geçerli bir sebebin oluşturduğu olağan üstü durumlarda, bekçi bir polis gibi kimlik sorgulaması yapabilmektedir.

Kimler Bekçi Olabilir?

Bekçi olmanın belirli şartları bulunmaktadır:

* Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
* 18-27 yaş aralığında olmak,
* En az Lise mezunu olmak,
* Sağlık kuruluşlarından herhangi fiziki bir rahatsızlığı olmadığına dair rapor olması,
* İçişleri Bakanlığınca yapılan işe başlama sınavında başarılı olmak,

şeklinde şartlar aranmaktadır. Yukarıda belirlenen şartları yerine getiren adaylar, 3 ay süre ile belirli temel eğitimler alırlar. Eğitimlerde başarılı olamayan veya fiziki ve psikolojik olarak olumsuz durum teşkil eden adayların atamaları İçişleri bakanlığınca durdurulabilir.

Bekçiler Başka Bir İşte Çalışabilir mi?

Bekçilerin haftalık çalışma süreleri 40 saat olarak belirlenmiştir. Herhangi olumsuz bir durum olmadığı sürece, haftada bir gün istirahat kullanabilirler. Bu nedenle çalışma saatleri dışında başka bir iş yada görev ile meşgul olmaları yasaktır. Çalışma saatleri akşam 10’dan sabah 6’ya olarak belirlenmiş olup, görev ve sorumluluklarının ihlal edilmesi durumunda, polis ve jandarma teşkilatına uygulanan disiplin cezalarına tabi tutulurlar.

Yanıtla