Eşinizin Duygusal Olgunlukta Olmadığını Gösteren 6 Kritik İşaret

Bir kişinin ebeveynlerinden aldığı bağımsızlık düzeyi duygusal olgunluğunu etkileyebilir. Bir yetişkin kişinin ebeveynleri hala hayatlarına müdahale ediyorsa veya varlığını normalden daha fazla gösteriyorsa ya da hala bir çocuk gibi davranıyorlarsa, eşiniz kesinlikle tam olgunlaşma şansına bile sahip değildir. İşte, eşinizin muhtemelen duygusal açıdan olgunlaşmadığına dair altı işaret:

duygusal olgunluk

duygusal olgunluk

  • Bütçe yönetiminde başarısızdır ve rahatsızlık duymazlar.

Muhtemelen geleceği düşünmüyor, düşünmeden harcamalar yapıyor ve daha çok para kazanmayı umursamıyorlar ve mali hatalarını düzeltmek için çoğu zaman ebeveynlerine dönebilirler.

  • Hala on sekizmiş gibi davranıyorlar.

Sonsuza kadar ergenlikte kalmak, yaşınız kemale erdiğinde yargılamanıza yardımcı olan en açık işaretlerden biridir. Bu gerçekleşiyorsa, kişinin duygusal olgunluk süreci içinde düzgün gelişmiyordur.

  • Bağlanmaktan korkarlar.

Birçok bilimsel psikolojik araştırma, olgunluğun “sözünü yerine getirme” ile eşanlamlı olduğunu doğruluyor. Olgun insanlar ilişkilerini ciddiye alır, geleceği hesaplar ve eşleriyle gerçek olasılıklarda ortak hedefler belirlerler.

olgunluk

olgunluk

  • Duygularını nasıl ifade edeceklerini bilemezler.

Duygularınızın zamanında ve açık ifadesi, onları daha kolay yönetmeyi öğrendiğimiz için birbirlerini tamamlar. Olgunluk, bu dengenin temelidir. Eşler arasında böyle bir durum genel bir hayal kırıklığı ve tükenme ile ilişkiyi tehlikeli bir şekilde bozar.

  • Hatalarını kabul etmezler.

Olgunlaşmamış bir kişinin kelime hazinesi genellikle “Hatalıyım” veya “Haklısın” ifadelerinden yoksundur. Olgunluk, hata ve başarısızlıklarımızı daha net görebilmemizi sağlar. Eşiniz duygusal olarak olgunlaşmamışsa muhtemelen ders almaksızın aynı hataları tekrarlıyordur.

Yanıtla