Mudurnu Tarihi Ahi Kenti

Mudurnu tarihi Ahi Kenti Bolu iline bağlıdır. Bu zamana kadar önemli tarihi gelişmeleri bünyesinde bulundurması, yani Frigyalılar, Lidyalılar veya Osmanlı gibi büyük, önemli devletlerin burada bulunması tarihi dokusuna oluşturuyor. Mudurnu kentinin tarihsel bakımdan mükemmel bir bölgede olduğu aşikârdır. Ancak doğal yapısı da bu tarihi dokunun önemli bir parçasıdır. İçerisinde bulundurduğu doğal güzellikler ve ticaret yolu merkezi olması önemli bir yapı olmasını sağlıyor. Tarihi İpek Yolu’nun çevresinde bulunması kendisini değerli olmasını sağlıyor.
Mudurnu ismini Bursa Tekfurunun kızından alır. O zamandan bu zamana adı Mudurnu olarak kalan bölge, tarihi dokusuyla da önemli sayılıyor. Bolunun Abant bölgesi gibi bu bölgenin de doğal güzelliği bakımından estetik bir anlayışı bulunuyor. Bu bölge 14 yüzyıldan itibaren kendi içerisinde bulundurmuş olduğu Ahi geleneği ile ilerlemeye devam ediyor. Üstelik bu Ahilik geleneği hem çevre halkı için hem de yerel halk için oldukça önem arz ediyor. En çokta esnaflar için büyük önem taşıyan bir olaydır. Hem dini hem ticari hem de kültürel bir yapının ölmemesini de yereler hal sağlıyor.

Mudurnu Dokusu ve Ahi Geleneği

Mudurnu tarihi Ahi Kenti Bolu bölgesinde bulunan önemi bir bölgedir. Ahi adı verdikleri geleneği sayesinde dünya üzerinde de dayanışmanın örneği olarak kabul edilir. Bu Ahi kentinin içerisinde bulunan esnafların her birisi belirli dönemler içerisinde, yani cuma günleri dualar ederler. Bu esnaf dualarının sebebiyle kendilerini daha verimli satışlar yapabileceğini ve devamında hayırlı kazançlar elde edeceklerini düşünürler. Üstelik bu Ahi geleneğinin en önemli örneğini esnaflar arasında toplanan “orta parası” olarak adlandırılan gelirdir.
Mudurnu tarihi Ahi Kenti geleneğinde her esnafın ortaya bir miktar para koyması ve o dönemde satış yapamayan esnafları yardım yapılmasını sağlamak için toplanan paradır. Yani mantıklı düşünüldüğü zaman iyi gelir elde eden kişilerin o ay içerisinde veya o hafta içerisinde gelir elde edememesinin ardından kendisini rahat ettirmesini sağlıyorlar. Yani halkın içerisinde ve esnaflar içerisinde önemli bir dayanışma olayı hala söz konusudur.

Yanıtla